sexta-feira, 29 de junho de 2018

Actividades formativas STEM en inglés


Convocatoria de axudas para realizar actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e da competencia científico-tecnolóxica ou STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e matemáticas) do alumnado de 3º e 4º ESO.

A actividade «STEMweek» en lingua inglesa pode proporcionar ao alumnado galego un escenario propicio para desenvolver capacidades, coñecementos e técnicas, a través dunha invitación ao descubrimento, que aumenten o seu interese por saber, cada vez máis, sobre diversos campos da ciencia e as súas posibilidades de aplicación na tecnoloxía, ademais de ofrecer unha oportunidade para a mellora da competencia comunicativa en lingua inglesa.

Quenda
Lugar
Datas
Idioma
Nº de alumnos/as
Curso
CDR A Coruña
26 agosto-1 setembro de 2018
Inglés
100
3º ESO
CDR A Coruña
2-8 setembro de 2018
Inglés
100
4º ESO

O lugar onde se realizará esta actividade será o CRD da Coruña (Centro Residencial Docente, Burgo-Acea de Ama, s/n, Culleredo 15670), en réxime de internado de domingo ao sábado seguinte.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día se- guinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG)= 12 de xullo

Máis información: pincha aquí (= DOG Martes 12 de xuño de 2018segunda-feira, 11 de junho de 2018

Como atopar un libro na biblioteca


Este documento para a formación de usuarias/os da biblioteca escolar, "Como atopar un libro na biblioteca" é parte do material do CEIP Sofía Casanova, de Culleredo (A Coruña)a parte relacionada co blog "Bufolector" só serve para o seu centro educativo pero o resto da información é aplicable a todas as bibliotecas

   

segunda-feira, 4 de junho de 2018

Xeitos de empregar Google


Operadores booleanos 


Google emprega os operadores booleanos para realizar procuras combinadas de varios términos. Eses operadores son unha serie de símbolos que Google recoñece e modifican a procura realizada: 


  • " ": Para buscar unha expresión literal. "tenda de deportes" (compara con tenda de deportes). 
  • -: Para excluír páxinas que inclúan certo término. corte -inglés (compara con corte). 
  • OR (ou): Busca páxinas que conteñan un término ou outro. patacas OR cenorias (compara con patacas cenorias).
  • AND  (y): Indica que as palabras que van diante e detrás do operador deben estar na búsqueda: teenage and depression: os resultados terán as dúas palabras.
  • +: Para incluír palabras que Google por defecto non ten en conta ao ser moi comúns ("de", "o", "a".....). +a real (compara con a real). Tamén se usa para que Google distinga acentos, diéreses e a letra ñ, que normalmente son elementos que non distingue. 
  • *: Comodín. Utilizado para substituír unha palabra. Adoita combinarse co operador de literalidade (" "). "tenda * deportes" (compara con "tenda deportes"). 

Comandos 

Os comandos son outra serie de palabras clave que poden ser empregadas para realizar procuras diferentes, e que poden ter utilidade como son: 

define:término : Móstranse as definicións procedentes de páxinas web para o término definido. define:cancro 

filetype:término: As procuras se restrinxen a páxinas con nomes rematados no término especificado. Maioritariamente se empregan para determinar a extensión dos ficheiros. filetype:pdf cancro 

site:sitio/dominio : Os resultados amosan os contidos no sitio especificado, o que serve para facer procuras en sitios que non teñen buscadores internos propios. Site:http://www.sergas.es cancro 

link:url : Amosa páxinas que apuntan cara á url definida, o que nos pode dar idea da importancia e fiabilidade da páxina pola súa repercusión. 

cache:url Amosa a versión que google ten na súa cache. 

info:url : Google presentará información sobre a páxina que se corresponde coa url

Máis información sobre operadores y comandos: aquí

Grazas ao CEIP Condesa de Fenosa pola información.
Concurso Literario


O IES Francisco Asorey de Cambados, co Patrocinio do Concello de Cambados,convoca na súa 1ª edición, o Concurso Literario “Cambados Mar de Letras” Dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia, que estean cursando estudos de Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos, e sempre que non superen os 20 anos de idade.

Modalidades:

Poesía: cunha extensión máxima de 100 versos, nun único ou varios poemas, de tema e forma libres.

Relato curto: cunha extensión comprendida entre 3 e 6 folios, de tema libre, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara.

Presentación das obras:

As obras deberán ser orixinais, inéditas e escritas en Lingua Galega, segundo a normativa ortográfica vixente. Deberán enviarse 4 copias en papel, e unha en formato dixital (Word, pdf, open office) nun CD ou nun Pendrive. Neles figurará o título e a plica, ou pseudónimo,do autor. Os orixinais irán acompañados dun sobre pechado onde figurarán os seguintes datos: Nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono, correo electrónico, fotocopia do DNI, centro no que realiza os seus estudos, e o curso no que está matriculado.

Prazo de presentación:

Estará aberto desde o 17 de maio de 2018 ata o 10 de outubro de 2018

Máis información: aquí.

segunda-feira, 28 de maio de 2018

Día das Letras Galegas 2018


Día das Letras Galegas 2018: María Victoria Moreno


Este ano celebramos o Día das Letras Galegas con distintas actividades:
  • un "scaperoom" para 1º da ESO, un xogo de probas arredor de María Victoria Moreno e co que tamén se traballou o uso da biblioteca : "Consigue a chave coa clave" resultou un xogo divertido e motivador para o alumnado.

  • concurso de lectura en voz alta, na biblioteca, do libro de María Victoria Moreno Leonardo e os fontaneiros; o gañador foi Miguel Alejandro Fernández


Visita o Facebook do IES para ver máis videos do concurso.


Actividades formativas STEM en inglés

Convocatoria de axudas para realizar actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e ...