segunda-feira, 1 de dezembro de 2008

Pon imaxe ás Matemáticas


Máis outro ano -e van 14-, xa está aquí XIV Ponlle imaxe ás Matemáticas, o concurso que organiza o Departamento de Matemáticas.

Aquí tés as bases:
Poden participar todos os alumnos/as do Instituto de Ensino Secundario "A Nosa Señora dos Ollos Grandes".

Poden participar todos os alumnos/as do Instituto de Ensino Secundario "A Nosa Señora dos Ollos Grandes".
Tema:
Será libre, valorándose o contido matemático explícito, a calidade plástica e a aplicación didáctica da fotografía. Poderanse presentar series de varias fotografías sobre un mesmo contido matemático.
Tamaño:
As fotografías (en branco e negro e/ou á cores), en calquera formato, en papel fotográfico.
Prazo:
Os traballos entregaranse a calquera profesor/a do Seminario de Matemáticas do Instituto ata o 28 de xaneiro de 2009.
Modo de presentación:
Nun sobre grande meteranse:
- A fotografía (ou serie de fotografías) co(s) título(s) escrito no dorso (sen o nome do autor).
- Outro sobre pequeno pechado, co título(s) escrito no exterior, e cunha ficha no interior na que conste: nome, curso, grupo, número do/a participante e título(s).
Observación: Para as fotografías realizadas cunha cámara dixital, en caso de resultar gañadoras, deberase presentar a cámara fotográfica coa que se realizou a fotografía e a imaxe fotográfica orixinal, como dato que certifique a súa autenticidade.
Xúri:
O xurado formarano membros do Seminario de Matemáticas (poderá incluír algún outro membro do Claustro).
Premios:
Os premios serán:
1º premio de 100 euros.
2º premio de 60 euros.
3º premio de 30 euros.
Nota:
- O xurado terá en conta a fotografía e a correspondencia do título coas matemáticas primando a segunda consideración.
- O xurado poderá declarar deserto algún premio.
- Coas fotografías presentadas realizarase unha exposición.

Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...