sexta-feira, 24 de março de 2017

La voz de Galicia


XIV Concurso Mejor Periodista Infantil y Juvenil (Curso 2016-17)

Descrición
O concurso busca que o alumnado se familiarice coa lectura e o manexo do xornal e desenvolver a súa capacidade de exposición e redacción, baseándose en informacións publicadas na edición impresa ou dixital de La Voz de Galicia (Mellor Xornalista Infantil) ou mediante traballos orixinais de elaboración propia (Mellor Xornalista Xuvenil).
Destinatarios/as
Todo o alumnado galego de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bacharelato e Ciclos formativos de FP.
Criterios de valoración e requisitos
Avaliarase o interese dos traballos, o estilo xornalístico, a corrección gramatical e a presentación da páxina.
En ambas as categorías, a infantil e a xuvenil, os profesores deberán coordinar e revisar o traballo dos alumnos, ademais de orientalos na súa elaboración. Os/as docentes responsabilizaranse da autoría real e orixinalidade dos traballos que se presenten a concurso e, así mesmo, velarán por que o seu contido non sexa ilícito, ofensivo ou discriminatorio, nin lesione bens ou dereitos, incluídos dereitos de imaxe, de terceiros.
Idioma
Os traballos poderán presentarse en castelán ou galego.
Prazo
Ata o 30 de abril de 2017.

Máis información aquí


Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...