quinta-feira, 22 de maio de 2014

Colaborando coas mulleres vítimas de violencia de xénero

A asociación Enriqueta Otero  na súa páxina web Emuller pide a nosa colaboración coas mulleres vítimas da violencia de xénero. Como?
Pois doando un libro escrito por unha muller ou que o contido do libro xire en torno ás mulleres.
Podes depositalo na nosa Biblioteca ou no enderezo que indican na páxina da Asociación.


Sem comentários:

Ferramentas para traballo colaborativo

Máis información en " Aula planeta " Recurso do blog " TICs y Formación "