terça-feira, 6 de junho de 2017

Concurso de cuentos


Participantes 
Poderá participar todo o alumnado que estude nun centro de educación público, concertado ou privado dentro do ámbito español. 
Temática
A solidariedade: tratará de desenvolver a propia experiencia da persoa participante, en relación á súa mirada sobre a solidariedade como valor humano e contribución á sociedade.
Obxectivo
Potenciar a interacción entre a escola e a comunidade e a escola e a familia, a través da redacción dun conto, que fomente a creatividade da mocidade.
Requisitos
  • Categoría Infantil (6-11 anos): os relatos terán unha extensión máxima de 800 palabras.
  • Categoría Xuvenil (12-18 anos): os relatos terán unha extensión máxima de 1.200 palabras.
Prazo
Desde o día 15 de marzo ata o 31 de outubro de 2017, ambos inclusive.
Bases: Pincha aquí.
Organización que convoca: Fundación MAPFRE

Sem comentários:

Como atopar un libro na biblioteca

Este documento para a formación de usuarias/os da biblioteca escolar, "Como atopar un libro na biblioteca" é parte do materi...