In memoriam  
Xosé-Luís Novo Cazón 
"Na procura da historia e da beleza" 
 (Xosé-Luís Novo Cazón: Tempus das Letras. 2009) 

Sempre o noso guía, seguiremos o itinerario que nos ensinaches

domingo, 17 de março de 2013

Campus Científicos de VeránConvócanse axudas para participar no ano 2013 no Programa "Campus Científicos de Verán" para alumnado que se encontre cursando no ano académico 2012/2013, 4º de ESO ou 1º de Bacharelato das áreas científicas e/ou tecnolóxica en centros docentes españois, e ademais que cumpra as seguintes características:
  • Nados con posterioridade ao 31 de decembro de 1995
  • Non sexan adxudicatarios de axuda na edición anterior deste Programa
  • Que teñan unha nota media no curso escolar 2011/2012 igual ou superior a 7,50 puntos
  • Superar, cunha nota mínima de 5 sobre 10, unha proba de coñecementos de resposta alternativa que se realizará a través de internet
Os campus terán lugar do 30 de xuño ao 27 de xullo de 2013, en catro quenda de 7 días de duración cada un, segundo as seguintes datas:
  • Primeira quenda de 1º de Bacharelato: do 30 de xuño ao 6 de xullo
  • Segunda quenda de 1º de Bacharelato: do 7 ao 13 de xullo
  • Primeira quenda de 4º de ESO: do 14 ao 20 de xullo
  • Segunda quenda de 4º de ESO: do 21 ao 27 de xullo
Desenvolveranse en institutos e/ou departamentos de investigación adscritos aos Campus de Excelencia Internacional (CEI) uo Rexional (CER), nas seguintes universidades: Autónoma de Madrid, Carlos III, Extremadura, Granada, Jaén, As Palmas, Murcia, Oviedo, País Vasco, Politécnica de CAtaluña, Rovira i Virgili, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia e Vigo.


Solicitudes, guía: aquí (Presentación das solicitudes: ata o 25 de marzo)

Campus Científicos de Verano, página web: aquí

Convocatoria : aquí

Sem comentários: