terça-feira, 9 de fevereiro de 2010

Boa falaba Bo

Non é un xogo de palabras: Boa foi a  última persoa que sabia falar unha das linguas máis antigas do mundo, a língua bo, e acaba de falecer nas Illas Andaman, no sudeste asiático.
A lingua bo - falada pola tribo do mesmo nome- tería  arredor  de sesente e cinco mil anos; algúns lingüistas cren que este e outros idiomas irmáns xa eran falados no Pre-Neolítico. Acabamos, pois, de perder un testemuño vivo que nos conectaba aos nosos antepasados de hai perto de setenta mil anos.

É responsabilidade de cada un de nós que a nosa lingua continúe viva aqui; oxalá que en innúmeras futuras xeracións non teñan que  acudir a  arquivos sonoros como este de Boa Sr para coñecerem o modo de fala da Galiza!

Fonte

Sem comentários:

Actividades formativas STEM en inglés

Convocatoria de axudas para realizar actividades de formación dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa e ...