segunda-feira, 4 de junho de 2018

Xeitos de empregar Google


Operadores booleanos 


Google emprega os operadores booleanos para realizar procuras combinadas de varios términos. Eses operadores son unha serie de símbolos que Google recoñece e modifican a procura realizada: 


  • " ": Para buscar unha expresión literal. "tenda de deportes" (compara con tenda de deportes). 
  • -: Para excluír páxinas que inclúan certo término. corte -inglés (compara con corte). 
  • OR (ou): Busca páxinas que conteñan un término ou outro. patacas OR cenorias (compara con patacas cenorias).
  • AND  (y): Indica que as palabras que van diante e detrás do operador deben estar na búsqueda: teenage and depression: os resultados terán as dúas palabras.
  • +: Para incluír palabras que Google por defecto non ten en conta ao ser moi comúns ("de", "o", "a".....). +a real (compara con a real). Tamén se usa para que Google distinga acentos, diéreses e a letra ñ, que normalmente son elementos que non distingue. 
  • *: Comodín. Utilizado para substituír unha palabra. Adoita combinarse co operador de literalidade (" "). "tenda * deportes" (compara con "tenda deportes"). 

Comandos 

Os comandos son outra serie de palabras clave que poden ser empregadas para realizar procuras diferentes, e que poden ter utilidade como son: 

define:término : Móstranse as definicións procedentes de páxinas web para o término definido. define:cancro 

filetype:término: As procuras se restrinxen a páxinas con nomes rematados no término especificado. Maioritariamente se empregan para determinar a extensión dos ficheiros. filetype:pdf cancro 

site:sitio/dominio : Os resultados amosan os contidos no sitio especificado, o que serve para facer procuras en sitios que non teñen buscadores internos propios. Site:http://www.sergas.es cancro 

link:url : Amosa páxinas que apuntan cara á url definida, o que nos pode dar idea da importancia e fiabilidade da páxina pola súa repercusión. 

cache:url Amosa a versión que google ten na súa cache. 

info:url : Google presentará información sobre a páxina que se corresponde coa url

Máis información sobre operadores y comandos: aquí

Grazas ao CEIP Condesa de Fenosa pola información.
Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...