quarta-feira, 14 de abril de 2010

III Concurso Lecturas Compartidas: Libros que deixan pegada

Por terceiro ano e con motivo do Día do Libro e do Día das Letras Galegas, a Biblioteca Ollos Grandes do noso instituto convoca o III Concurso Lecturas Compartidas: Libros que deixan pegada.

Bases
No concurso pode participar calquera persoa da nosa Comunidade Educativa.
A participación pode ser realizada de dous modos:
  • Vía Internet, por medio de comentarios a esta entrada do noso blogue ou enviando a colaboración nun documento adxunto a unha mensaxe dirixida ao correo electrónico da biblioteca (biblioteca@iesollosgrandes.org), indicando en "Asunto" o título deste concurso.
  • De forma manuscrita, nun folio en que se escriba, dentro do deseño dunha pegada, o texto participante. Este folio depositarase nunha caixa ubicada na biblioteca para tal fin.

- Trátase de compartir, con un escrito breve, emocións/opinións da persoa participante sobre unha lectura conmovente que se teña realizado.

- As participacións serán breves e poderán estar escritas en calquera das linguas que se ensinan neste instituto.

- Cada participante deberá indicar, despois do escrito, o seu nome e apelidos. Pódese participar por medio de pseudónimo; neste caso, é preciso entregar na biblioteca un sobre pechado co pseudónimo no exterior e os seus datos persoais no interior.

- O período para participar abranxe desde hoxe, 14 de abril até ao 13 de maio de 2010. A biblioteca, mediante a moderación de comentarios, resérvase o dereito a non publicar aquelas opinións que considerar inadecuadas a estas bases ou ferintes para con calquera persoa.

- O xuri estará composto polo Grupo da Biblioteca do instituto, co apoio dos departamentos de linguas.

- Outorgaranse tres premios –só a alumnado- consistentes nun vale de 75 euros para investir nunha libraría da cidade, que se indicará no día da entrega dos premios.

– De todos os escritos, premiarase a orixinalidade, a emotividade e a expresividade literaria.

3 comentários:

Margarita Fernández Vázquez disse...

I'm going to write about a book called Tristes Armas. I read it when I was 12 years old and I found it very beautiful although it is sad because is about two girls who leave their house.They went to Rusia because in Spain there was a war and their parents were fighting.They came to Galicia some years later but I think that they didn't find their parents...This story happened in a difficult situation where a lot of people died unjustly and many children had to leave their homes to go to other places.When they came to Spain their families were died or they didn't find them.It was a hard time...
Margarita Fernández Vázquez

Lucía Reija Sánchez disse...

Last summer I read a book called "Twilight". It's a love story and I love this kind of books. The main characters were a girl and a vampire who fell in love.
What I liked the most about reading this story was the vampire. He and all his actions were perfectly described. He seemed to be the perfect boy: The way he spoke, how he moved, everything he did...all was wonderful. While I was reading the book, I imagined that I was by his side and he was talking to me. If he were real, he would be the perfect man.

IAGO ABAD BARREIRO disse...

Pois eu lin un libro titulado"ASTRONOMÍA".E era moi en
emocionante saber as distintas teorías;e os fenómenos producdos polo sol.PORQUE...NON VOS PREGUNTADES POR QUÉ EXISTIMOS?POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?ENCONTRARLLE UN PORQUE AS COUSAS E UN PORQUÉ?DEICA LOGO ESTO É MOI INTERESANTE.A NATUREZA.

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...