terça-feira, 31 de janeiro de 2017

Certame de narracións breves `Manuel Murguía´Convoca
 Concello de Arteixo.
 Destinatarios/as
 Poderán concorrer tódolos autores que o desexen con unha única obra, de temática libre e escrita en lingua galega.
 Requisitos
 Os relatos deben ser orixinais e inéditos, dunha extensión non inferior aos 15 folios nin superior aos 30, escritos con letra arial, corpo 12 e en tamaño DIN A4.
Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados a dobre espazo, por unha soa cara e incluirán unicamente na portada o título da obra e un lema ou pseudónimo. Xuntarase unha copia do texto nun CD en formato LibreOffice, Word ou similar. Nun sobre pechado, no que tamén serán visibles o título e o lema, achegaranse no seu interior o título, o lema, o nome, o enderezo, o teléfono e o currículo do autor ou autora.
 Bases
Pódense consultar as bases premendo aquí
 Prazo
 Ata o 1 de marzo de 2017.
 Dotación
 Tres premios:
  • primeiro de 4.000 €
  • segundo de 500 €
  • terceiro de 300 €

Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...