terça-feira, 18 de abril de 2017

Concurso de relatos `Vive la Plaza Mayor´


A Rede de Bibliotecas Públicas do Concello de Madrid, co propósito de incentivar a creatividade literaria e fomentar a lectura, convoca o seu IX concurso de microrrelatos co título de Vive a Praza Maior!
A temática do certame virará ao redor da Praza Maior de Madrid con motivo da conmemoración do cuarto centenario da súa construción. Desta forma, nos textos presentados a concurso terán que aparecer en polo menos unha ocasión as palabras Praza Maior, xuntas e nesa orde.
Cada concursante poderá presentar un máximo de dous microrrelatosLa temática del certamen girará en torno a la Plaza Mayor de Madrid con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de su construcción. De esta forma, en los textos presentados a concurso tendrán que aparecer en al menos una ocasión las palabras "Plaza Mayor", juntas y en ese orden.
Requisitos
Poderá participar calquera persoa maior de 15 anos. As obras deberán estar escritas en lingua castelá, contar cun máximo de 100 palabras máis un título que non exceda das 10.
Prazo
Do 27/03/2017 ao 15/05/2017, ata as 23.59 horas.
Dotación
Seleccionaranse 30 relatos que recibirán un diploma acreditativo. Deles, 10 serán considerados finalistas e as persoas gañadoras recibirán:
Primeiro premio
  • Un libro electrónico.
  • Un lote de material bibliográfico.
  • Catro entradas para o Bus Turístico.
  • Dúas invitacións ao teatro.
Segundo premio
  • Un libro electrónico.
  • Un lote de material bibliográfico.
  • Catro entradas para o Bus Turístico.
Terceiro premio
  • Un lote de material bibliográfico.
  • Catro entradas para o Bus Turístico.
Xurado
Estará integrado por bibliotecarios/as da Rede de Bibliotecas Públicas do Concello de Madrid.
Máis información aquí

Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...