terça-feira, 2 de maio de 2017

Certame Literario

XXIV CERTAME LITERARIO DE POESÍA E NARRACIÓN BREVE, CAMBRE 2017

Participantes
Poderá participar neste certame mocidade de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas, segundo as seguintes categorías:
  • CATEGORIA A: de 12 a 14 anos
  • CATEGORIA B: de 15 a 18 anos
  • CATEGORIA C: de 19 a 26 anos
Modalidades
Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das dúas modalidades: Poesía e Narración breve. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco páxinas por unha soa cara e o tema libre.
Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados.
Premios
Haberá dous premios por categoría e modalidade, aínda que o xurado poderá declarar desertos calquera deles no caso de considerar insuficiente a calidade dos traballos presentados. O importe dos premios será de:
  • CATEGORIA A: 1º Premio: 173,00 euros 2º Premio: 128,00 euros
  • CATEGORIA B: 1º Premio: 218,00 euros 2º Premio: 150,00 euros
  • CATEGORIA C: 1º Premio: 300,00 euros 2º Premio: 173,00 euros
Prazo
A data límite de entrega de traballos será o día 10 de maio de 2017.
Xurado
A composición do xurado darase a coñecer no acto de entrega de premios, que terá lugar no Salón de Actos do IES David Buján, o día 16 de xuño de 2017 ás 12:30 h.
Máis información aquí

Sem comentários:

25N. CONCURSO DE POSTERS.

                                                    Con motivo da conmemoración do Día contra a violencia de xénero, a Biblioteca organiza u...